Indlæggelse af dræn i trommehinden

Drænbehandling:

Ved vedvarende problemer med væske i mellemøret – enten på det ene eller begge ører – kan ørelægen beslutte, at det er bedst at lægge dræn i øret/ørerne.

Skal dit barn have dræn i ørerne, skal det i fuld narkose. Vi har tilknyttet en speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge), som kommer ca. 2 gange om måneden, hvor vi bedøver de børn, som skal have dræn i ørerne.

Før bedøvelse skal barnet FASTE 6 timer med mad og mælk. Indtil 2 timer før mødetid i klinikken, må barnet drikke vand, saft og juice.

Bedøvelsen foregår ved, at barnet sidder hos mor/far, mens narkoselægen lægger en maske for barnets næse og mund. Der gives først lattergas, som gør barnet afslappet, hvorefter der gives den gas, som barnet falder i søvn af. Mens vi lægger dræn i ørerne på barnet, ligger det på vores leje, og forældrene venter udenfor rummet.

Selve indgrebet tager ca. 5-10 min.

Narkoselægen bærer barnet ind i vores opvågningsstue, hvor forældre sidder hos barnet, når det vågner. Når personalet i opvågningsstuen vurderer, at barnet er helt vågen, kan I køre hjem, og barnet må drikke og spise som det har lyst.

Der kan hos enkelte forekomme lette smerter den første dag efter indgrebet. Dette kan klares med almindelig Panodil Junior eller tilsvarende.

Ørerne kan flyde i 1-2 dage efter indgrebet. Dette er normalt. Fortsætter det efter 2. dagen, skal I kontakte klinikken.

Efter indlæggelses af dræn i trommehinden, anbefaler vi, at I beskytter ørerne ved behov for svømmebad. Dette gøres enten med vandskydende vat og en svømmehat eller silikone-ørepropper.

Ved almindelig hårvask er der sjældent problemer.

Når barnet har fået dræn i ørerne, skal ørerne kontrolleres her i klinikken fast hver 4. måned – indtil drænene er faldet ud og trommehinden helet.